Sognebåndsløsning

Som folkekirkemedlem hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor.
Det er dog muligt at slutte sig til en præst i et andet sogn, hvis man løser sognebånd. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd til præsten i Bedsted-Grurup, skal du udfylde formularen til løsning af sognebånd og sendes eller afleveres til præsten.

Præsten du søger sognebånd til kan bede om en begrundelse for dit ønske.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, går på pension, bliver afskediget eller dør.