Faderskabsregistrering

Skal indberettes via www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel

Er registreringen foregået før fødslen af Familieretshuset, skal afgørelsen derfra afleveres til præsten eller på kirkekontoret inden 14 dage efter fødslen.