Dåb

”At blive døbt betyder, at himlens port står åben”, sådan sagde en far til en dåbssamtale.
Hvad betyder det at høre til hos Gud?
Hvad betyder det at være en del af et trosfællesskab en kirke?
Det skal opleves og ikke forklares, for hvad skal vi sige? Ord siger ikke altid nok, der må handling til. Og Guds fællesskab med os, Hans mange gaver, kærlighed, krav og ansvar udtømmes ikke med vores mange ord, derfor bruger vi 3 håndfulde vand og lader Gud selv tale i ”Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” og i vandets stille rislen ned over Hans barns hoved.

I Danmark er der en stærk tradition for barnedåb, men man kan blive døbt i alle aldre. Gud er til enhver tid i et hvert menneskes liv rede til at vedkende sig den enkelte i dåben. Er man baby, skal man have faddere med, og de og forældrene forpligtes til at oplære den døbte i den kristne tro. Har man selv nået konfirmationsalder og går til konfirmationsforberedelse, lærer man der, hvad troen og dåben handler om og skal kun bruge et par vidner.
De 2 til 5 faddere ved barnedåb skal have nået konfirmationsalder og selv være døbt.

Den, der har forældremyndigheden, er den, der på et barns vegne kan anmode om dåb. Er man under 18 og uenige med sine forældre om at blive døbt, kan man blive nød til at vente, til man selv bliver myndig. 

Er man voksen og gerne vil døbes skal man snakke med præsten og måske have suppleret sin viden med nogle samtaler, hvis man endnu ikke er fortrolig med den kristne tro.

De fleste bliver døbt en søndag til gudstjenesten, og det vil vi allerhelst, fordi det også er en glæde for hele menigheden hver gang en ny kommer til. Er man lidt genert og usikker ved at stå foran så mange mennesker, er der mulighed for sammen med præsten at aftale noget andet.

Ønsker man dåb for sig selv eller sit barn i Bedsted eller Grurup kirke, skal man kontakte den lokale sognepræst. Før dåben mødes præsten med den, der skal døbes og forældrene, hvis det er et barn, og snakker forløbet igennem.

Læs mere om dåb i Folkekirken HER.