Bedsted kirke

Bedsted kirke ligger højt på en bakke med et ret brat fald mod øst. 

Apsis (genrejst), kor og skib er fra romansk tid, tårnet fra sengotisk og et yngre våbenhus. Kirkens indre bærer præg af, at korbuen omkring 1500 blev udvidet til næsten samme spændvidde som koret, hvorved kirken får et meget åbent rum. Det får også den store altertavle fra sen-renasissancen til at træde frem.

Prædikestolen er fra 1609. På korhvælvingerne kalkmalerier med adelsvåben. Smuk romansk vinduesniche i skibets sydmur. Rigt forarbejdede ligstene i kor og på skibets nordvæg.

Den er skænket af herregården Tandrup, ligesom resten af kirkens righoldige inventar. En af Tandrups ejere, Povl Klingenberg, død 1771, kan træffes i tårnrummet (i sin kiste).