Grurup kirkegård

Grurup kirkegård er en lille kirkegård, hvor vi prøver at holde kirkegården som et lille hyggeligt sted at komme, der er sammenhængende græsarealer og store træer mod nord så der er lidt “parkpræg” over kirkegården.

De fleste gravsteder er traditionelle gravsteder med hæk omkring.

Øst for kirken er der kistegravsteder hvor halvdelen af gravstedet er udlagt i græs

Øst for kirken er også fællesplænen til urner.

Nordvest for kirken er der urnegravsteder med hæk på 3 sider.

Kontaktoplysninger til kirkegården

Graver Asger Nielsen
Tlf. 24 25 60 62
bedsted.kirkegaard@live.dk