Bedsted kirkegård

En tur rundt på Bedsted kirkegård viser en kirkegård i forandring; der er forskellige gravstedstyper, gamle fredede familiegravsteder til nye urnegravsteder og stauder.
Kirkegården har altid været i forandring, og er det stadig.
Vi vil gerne på Bedsted kirkegård give forskellige muligheder for gravsteder, derfor er der også sket forandringer og vil ske forandringer i de kommende år.

Kirkegården er delt i to, den gamle afdeling rundt om kirken, og den nye afdeling syd for kirken.
Begge afdelinger er omkranset af kampestensdige.
Disse to afdelinger er også opdelt i mindre afdelinger, hvor hovedparten af gravsteder er traditionelle kistegravsteder med hæk omkring

Øst for kirken er der også kistegravsteder, hvor halvdelen af gravstedet er udlagt i græs.

Til urnegravsteder er der lige nu 5 forskellige tilbud.
Ved kapellet nord for kirken er der mulighed for en mindesten/plade i plæne.
Der er også små gravsteder med hæk på 3 sider.

Syd for kirken er der urnegravsteder med brosten som kant og stauder som baggrund.

På den nye afdeling har vi anlagt urnegravsteder i et almindelig kistegravsted, hvor der er hæk som bagkant og chaussesten som kant.

I den sydlige del af kirkegården har vi fællesplænen til urner. 

Kontaktoplysninger til kirkegården

Graver Asger Nielsen
Tlf. 24 25 60 62
bedsted.kirkegaard@live.dk

Find gravsted

På "find gravsted" kan du skrive afdødes navn og få oplysninger om fødsels- og dødsdato på afdøde samt se hvor på Bedsted kirkegård gravstedet er beliggende.

FIND GRAVSTED HER