Venskabsmenighed

I maj 2019 havde vi besøg af en ung entusiastisk præst fra Tanzania Jovinary Karoro.
Han sang med nogle fra koret, prædikede til en gudstjeneste og fortalte under den efterfølgende frokost om sit land og sin kirke. Han fik en god ide, hans gamle sogn Kasheshe havde en venskabsforbindelse til Rødding ved Viborg, men sognet var vokset meget og nu blevet delt i 2, så det nye sogn Nyakasimbi burde da også have en venskabsmenighed i Danmark - kunne det ikke være os i Bedsted?
På en måde ligner vi hinanden, de bor i det nordvestligste hjørne af Tanzania langt væk fra hovedstaden, lige på grænsen til et smukt stykke natur udlagt som nationalpark. Men der er også forskelle, vi oplever fraflytning, de oplever befolkningstilvækst og nybyggerområder med stadig nye menigheder som efterspørger kirkebygninger, præster og evangelister.

Nu har vi aftalt at være venner, vi beder for hinanden i kirkebønnen og sender hilsner og nyheder og selvfølgelig betyder det også, at vi må finde ud af at ses på et tidspunkt. Vi har nedsat en lille komite til at holde kontakten, og her på hjemmesiden kan du følge med og læse de nyeste breve.


 

Påskehilsen fra Nyakasimbi

Kirkebænke males
Murerarbejde præstekontor
Præstekontor og biskop på besøg

Kære pastor Else og alle elskede brødre og søstre i Bedsted-Grurup Sogn. På vegne af Nyakasimbi Sogn vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for jeres hilsen. Vi er rigtig glade for, at I føler velsignelse ved vores venskab, ligesom vi også gør. Må Gud fortsat bevare vores venskab!

Vi er i fastetiden ligesom I, men denne tid er også præget af bekymring og anspændthed på grund af Covid 19, Coronavirus. Alle skoler og kollegier er lukket i en måned, og alle butikker, kontorer, kirker og huse skal give mulighed for at vaske hænder, inden folk går ind. I går var status på dødsfald i Tanzania 14, og heraf var én i vores nabodistrikt. Oprindelig kom personen fra vores naboland, Burundi. Af denne grund blev søndagsgudstjenesten kortet ned.

Vi er kede af at høre, at der hos jer er mange smittede og syge. Vi beder for jer og også for os selv, at Gud vil stoppe denne denne farlige sygdom. Den 1. april klokken 12 vil vi i alle vore kirker i Karagve Stift holde en særlig bede-gudstjeneste, hvor vi vil klage til vores Almægtige Gud. Vi vil bede specielt for jer - vore venner og ligeså for hele verden.

I Nyakasimbi er vi fortsat i gang med at renovere præsteboligen, kirkebænkene og kirkekontoret. Men økonomisk er vi meget pressede. Folk planter bønner og andre afgrøder, men afgrøderne er svære at sælge, for folk har ingen penge. Det regner hver dag. 

Vi har udvalgt tre unge til et evangelist-kursus på Nkwenda Bibelskole. Men foreløbig er kun én mødt op på skolen, fordi de andre ikke havde penge til det, de selv skulle skaffe: uniform, sko og taske. Men nu er skolen lukket, så vi må se, om de ikke er klar i slutningen af april, når skolen åbner igen. 

Som helhed går det godt med menighedens to missionsområder, men der er stor mangel på evangelister. Vi fortsætter med økonomisk støtte til køb af små stykker jord og bygning af små kirker i vores missionsområder, så de kan have fred til at holde gudstjeneste. Men det er et stort problem - især her i regntiden, at der ikke er råd til bliktag på kirkerne.

Nu vil vi ønske jer alt det bedste i den kommende påskehøjtid.

Må Gud Herren genopstå i vore hjerter og vore liv, og må Han beskytte jer alle i sognet  - og os i denne sygdomstid! 

Gud velsigne jer alle!

Mange hilsner sognepræst Melck Iromba, Nyakasimbi menighed

_________________________________

Dear Rev Else and all beloved brothers and sisters in Bedsted Parish. 

On behalf of Nyakasimbi Parish, i take this opportunity to thanks for the letter /massage you wrote to us which continue to bring Hope for our New partnership. 
Indeed we are happy to hear that you are feeling blessed to be your friends as the same to us too. 
Thanks and God continue to keep our friendship. 

We are in Lent period Same to you but in very tension and worried due to the Covid 19 disease of Corona Virus.
All Schools and Colleges, seminars closed for one month. 
Every shop, office, church, house supposed to put the washing hand bakets (Ndoo) in order to wash hands when enter in and out. 
Until yesterday in Tanzania we had 14 patients of Corona virus, and one of them occurred in our neighbours District Ngara be near Karagwe especially Nyakasimbi, but is from Burundi country was the driver track. 
So the Sunday service conducted in short time and we finished. 
I am sorry for you to hear that you have many patients, We pray for you and to us also so that God can help to stop this dangerous disease. 
For Karagwe diocese all christians in our churches we will conduct special Service Prayers in 01/ April Noon to lament to our Almighty God. 
We Will pray special for you our friend also as well as all the World 

In Nyakasimbi we are continued to renovate pastor's house, church benches, and Parish office. 
But economically we are very low 
People are in planting beans and other crops there is Rain every Day and crops are not marketable 
People haven't money. 
We selected three youths to Evangelist course at Nkwenda Bible school but only one already reported at school because others were not yet having money to buy personal contribution as uniforms, shoes, bags and so on. 
But even now they are close school let as see if they will be ready in end of April they will join to school.
In general our congregations continued well with our two mission areas. 
Big problem now no enough evangelist. 
And we are continued to contribute and find money to viu short potion of land and to build even small church to our mission areas so that to be peace when they come to Sunday service because this time they affected by Rain because they out sheeting instead of Iron sheet. 

We wish you all the Best in coming Holy Thursday, Holy Friday and Easter. 
May our God Resurrect in our Heart and our life and May protect you in this disease all Christians in your Parish and we too. Amen 

I hope we will inform each other on what is going on every steps of issues from our partnership. 
God Bless you all. 

Yours, Rev. Melck Iromba Nyakasimbi Parish Pastor.


 

Påskehilsen fra Bedsted

Påskehilsen fra Bedsted 2020


 

Julehilsen fra Nyakasimbi 2019

Dear  Rev. Else, Parish Pastor of Bedsted. On behalf of Nyakasimbi Parish we take this time to greet you in the name of Jesus Christ. Dear our friends and all partnerships members, All Christians in Nyakasimbi Wish you Mary Christmas and Happy New Year 2020. God Bless our partnership Bedsted and Nyakasimbi. Amen